BOKA EN AKADEMISK SAMRÅD

Författare: Dr. Alberto Villoldo

November 2017 21 - Vi tackar Pachamama

Denna tacksägelse, när vi är fyllda med tacksamhet för Pachamamas räkning och skönhet, låt oss komma ihåg de många sätten vi kan uppfylla vårt ansvar som förvaltare av denna planet. Ibland kan det vara svårt att inte bli avskräckt av den överväldigande mängden föroreningar i vår miljö - och ...

Läs mer

November 2017 14 —Praxis av att inte tuffa

Nonsuffering är den andra av fyra metoder som är utformade för att hjälpa oss att bättre förstå och uppleva The Way of the Hero. När vi tränar otrevligt, skriver vi inte berättelser om vår smärta; för när vi lindrar en historia kring fakta händer lidande. Vid något tillfälle,...

Läs mer

November 2017 07 - känslornas tyranni

Det finns många tankar om känslor, men det finns ingen universellt accepterad teori eller taxonomi för känslorna. Vissa biologer talar om att en uppsättning känslor är instinktuell och genereras av amygdala (som är involverad i att bearbeta minnet av känslomässiga reaktioner), ...

Läs mer

Oktober 2017 31 —DET FEMDE CHAKRA

Det femte chakrat, beläget vid halsens hål, är det sista av jordchakran. Dess sanskritnamn är vishuda, vilket betyder "renhet". Den äldsta av alla yogiska texter, inskrivna för femtonhundra år sedan av Patanjali, talar om siddhis, eller magiska krafter, tillgängliga för någon ...

Läs mer
Translate »