BOKA EN AKADEMISK SAMRÅD

Författare: Dr. Alberto Villoldo

2016 juli 19 -Finnande av fred, makt och skydd

Dagens nyhetsrubriker kan vara överväldigande. Vi lär oss om militanter som har för avsikt att göra skada, till synes ostoppbart vapenvåld, övergripande klimatförändringar och vår integritet äventyras. Det är lätt att peka fingrar eller kasta upp händerna och undra varför vårt samhälle plågas av våld ...

Läs mer

Juni 2016 21 Frigör dig från generationella förbannelser

Vi kan befria oss från de fruktansvärda, försvagande berättelserna som överlämnas till oss från mor till dotter, från far till son - berättelserna om knapphet, om ovärderlighet, att aldrig hitta kärlek eller framgång. I Amazonas kallar shamanerna dessa generationsbannelser, ...

Läs mer

April 2016 26 - VAD ÄR EN DESPACHO?

En desacho är ett bönpaket eller ett erbjudande. Under hundratals år har Laika (höga shamaner eller visdomsledare i Q'ero-linjen i Peru) använt desacho-ceremonin vid en mängd olika tillfällen - födelser, dödsfall, som ett uttryck för tacksamhet, för att läka ...

Läs mer

April 2016 19 VAD ÄR SANDMALNING OCH HUR ANVÄNDS DET?

En sandmålning kan vara ett kraftfullt verktyg för förändring, läkning eller för att illustrera din personliga andliga resa. Det skapas helst utomhus på marken, men trots sitt namn är sand inte ett strikt krav. Innan du börjar din "målning", samla slumpmässiga objekt som ringer till ...

Läs mer
Translate »