BOKA EN AKADEMISK SAMRÅD

shamanism

Upptäck, lära dig och bli inspirerad! Bloggar om Shamanic Energy Medicine.

April 2016 26 - VAD ÄR EN DESPACHO?

En desacho är ett bönpaket eller ett erbjudande. Under hundratals år har Laika (höga shamaner eller visdomsledare i Q'ero-linjen i Peru) använt desacho-ceremonin vid en mängd olika tillfällen - födelser, dödsfall, som ett uttryck för tacksamhet, för att läka ...

Läs mer

April 2016 19 VAD ÄR SANDMALNING OCH HUR ANVÄNDS DET?

En sandmålning kan vara ett kraftfullt verktyg för förändring, läkning eller för att illustrera din personliga andliga resa. Det skapas helst utomhus på marken, men trots sitt namn är sand inte ett strikt krav. Innan du börjar din "målning", samla slumpmässiga objekt som ringer till ...

Läs mer

April 2016 12 Vad är en Shamans Mesa?

Ordet mesa betyder bord på spanska men det betyder också hög platå, platsen där shamanen går för att möta andarna. En shamans mesa är ett bärbart altare (där han går för att träffa spriten) eller medicinbunt som används för läkning, ceremoni, bön och ...

Läs mer

April 2016 05 - VAD ÄR EN BRANDCEREMONI?

Eld möjliggör snabb omvandling. Det ger möjligheten att hedra dina lektioner och gamla trosstrukturer genom att överföra dem till Anden, vilket gör att du kan läka djupt på själens nivå utan att behöva uppleva dem. Brandceremoni, en av kärnorna ...

Läs mer

Mars 2016 29 - VAD ÄR HELIGT RYMD OCH DE FYRA RIKTNINGARNA?

Det heliga utrymmet är en helande sfär som är ren, helig och säker. Vi kan skapa heligt utrymme och kalla till den helande kraften i naturen var som helst på jorden. Det heliga utrymmet tillåter oss att komma in i vår lugna inre värld där det vardagliga inte kan distrahera oss och varje ...

Läs mer

Mars 2016 22 - VAD ÄR EN JORDHÅLLARE?

"Jordvaktarna lär att hela skapelsen - jorden, människor, valar, stenar och till och med stjärnorna - är gjord av vibrationer och ljus." —Alberto Villoldo, Ph.D. I världen av shamansk energimedicin hör vi ofta termen Earthkeeper. Men vad är en jordvakt exakt och hur gör ...

Läs mer
Translate »