BOKA EN AKADEMISK SAMRÅD

Juni 2017 06 - Kolibri: Själens perceptuella nivå

The North, kolibriernas rike, är en av de fyra perceptuella nivåerna genom vilka Laika engagerar världen. Dessa nivåer motsvarar de fyra domänerna för manifestation av vibrationer och ljus: den fysiska världen (vår kropp), världen av tankar och idéer (sinne), ...

Läs mer

2017 May 23 - Fördelarna med ketos

Ketonproduktion (ketos) sker när kroppen bränner fett istället för glukos. När kroppen går in i ketos drivs den av ketonkroppar - molekyler som levern producerar av fettsyror - istället för glukos, som kräver insulin. Medan viktminskningen till följd av ...

Läs mer

2017 May 09 - Resan till det gudomliga feminina

Den gudomliga modern, symbolen för det feminina, finns i alla kulturer, och manifesteras som Madonna eller Kali eller Quan Yin - även som själva visdomen, modern till alla Buddhas. För shamanen är jaguaren en potent symbol för det gudomliga feminina, ...

Läs mer

2017 May 02 - Samlingspunkten III: Utbrott från Flatland

Som diskuterats i tidigare bloggar är monteringspunkten en energisk struktur inom Luminous Energy Field (LEF) där vi avkodar våra supersensoriska upplevelser. Att flytta monteringspunkten till var och en av de fyra perceptuella positionerna gör att vi kan bryta ut ur flatlandsperspektivet på ...

Läs mer
Translate »