BOKA EN AKADEMISK SAMRÅD

Juni 2016 21 Frigör dig från generationella förbannelser

Vi kan befria oss från de fruktansvärda, försvagande berättelserna som överlämnas till oss från mor till dotter, från far till son - berättelserna om knapphet, om ovärderlighet, att aldrig hitta kärlek eller framgång. I Amazonas kallar shamanerna dessa generationsbannelser, ...

Läs mer

April 2016 26 - VAD ÄR EN DESPACHO?

En desacho är ett bönpaket eller ett erbjudande. Under hundratals år har Laika (höga shamaner eller visdomsledare i Q'ero-linjen i Peru) använt desacho-ceremonin vid en mängd olika tillfällen - födelser, dödsfall, som ett uttryck för tacksamhet, för att läka ...

Läs mer

April 2016 19 VAD ÄR SANDMALNING OCH HUR ANVÄNDS DET?

En sandmålning kan vara ett kraftfullt verktyg för förändring, läkning eller för att illustrera din personliga andliga resa. Det skapas helst utomhus på marken, men trots sitt namn är sand inte ett strikt krav. Innan du börjar din "målning", samla slumpmässiga objekt som ringer till ...

Läs mer

April 2016 12 Vad är en Shamans Mesa?

Ordet mesa betyder bord på spanska men det betyder också hög platå, platsen där shamanen går för att möta andarna. En shamans mesa är ett bärbart altare (där han går för att träffa spriten) eller medicinbunt som används för läkning, ceremoni, bön och ...

Läs mer

April 2016 05 - VAD ÄR EN BRANDCEREMONI?

Eld möjliggör snabb omvandling. Det ger möjligheten att hedra dina lektioner och gamla trosstrukturer genom att överföra dem till Anden, vilket gör att du kan läka djupt på själens nivå utan att behöva uppleva dem. Brandceremoni, en av kärnorna ...

Läs mer
Translate »