BOKA EN AKADEMISK SAMRÅD

2021 May 04 - Resa till Grace Chamber

All själförlust är en separation från vår egen gudomlighet, från vårt naturliga jag som alltid lever i nåd. Detta jag avslöjar inte sitt ansikte förrän vi konfronterar våra sår, har modet att skriva om våra begränsande själskontrakt och börjar hjältens resa mot läkning. Att börja ...

Läs mer

April 2021 20 —Resan till Chamber of Soul Contracts

  Förbered dig på den här resan genom att öppna det heliga rummet. Sitt bekvämt, fixa blicken framför dig (eller stäng ögonen) och ta händerna i bön. Fokusera på din avsikt att delta i Chamber of Soul Contracts. Nå upp till ditt åttonde chakra och expandera ...

Läs mer

Mars 2021 30 - Journey to Mythical Eden

Det vi i psykologin kallar det undermedvetna representerar Laika som den lägre världen - den rika, fuktiga, feminina jorden där fröet av vår potential börjar resan till medveten medvetenhet. Denna resa leder dig genom en potent energisk värld. För att gå säkert ...

Läs mer

Mars 2021 23 - Power Animals and Soul Retrieval

Den här månaden har vi pratat om kraftdjur och hur man ska ta hand om dem. Kraftdjur är en del av en själsöppningsresa till den nedre världen. Efter att själsdelar har hämtats från de nedre världens fyra kamrar är det att hämta ett kraftdjur ...

Läs mer
Translate »