Ring oss nu kl
(+ 877) 892-9247 XNUMX XNUMX

or

Ring oss nu kl
(+ 877) 892-9247 XNUMX XNUMX

or
FÅ MER INFO

Juni 2020 09 —DEN GUD-HJÄRN OCH TRANSFORMERA VÄRLDEN

Under de senaste månaderna har vi utforskat resande, återvinning av själen och hitta ödet. Jag uppmuntrar dig att gå igenom det här materialet och öva övningarna tills du helt förstår och kan fritt resa in i den imaginära världen och läka dig själv.

Vårt öde är alltid tillgängligt för oss. När vi känner igen och omfamnar vårt tidlösa jag, kommer vi att kunna växa nya kroppar och nya öden, som kommer att tjäna hela vår art. Med andra ord, när vi läker, kommer världen att läka; när vi förändras kommer världen att förändras. Inte längre styrs av kraften i karma, mänskligheten kommer att börja bryta sig loss från det som håller oss bundna till strid och konflikt, och vi ska äntligen växa till Homo lysande.

Vi kan göra resan mot vårt öde under många år (eller många livstider), eller vi kan resa genom heliga territorier och mytiska landskap på mycket kortare tid genom att använda resan.

För Laika är att resa inte en övning i fantasin - det är väldigt verkligt. Detta är svårt för de i väst att förstå eftersom vi är så drivna av föreskrifter och regler. Vi skiljer mellan vad som följer en uppsättning förutsägbara regler (som fysikens lagar) och vad som är imaginalt. Laika tror att allt är fantasifullt. Vad vi än ser är en projicering av vår inre värld, och världen speglar perfekt vår själs tillstånd. Det vi tänker på som vår fantasivärld, betraktar de gamla som ser som verkliga och konkreta som vår mycket fysiska värld.

Som du har lärt dig i tidigare blogginlägg, för att få tillgång till den imaginära världen, måste vi gå in i speciella medvetenhetstillstånd som skiljer sig mycket från vårt vanliga dagliga medvetande. Dessa är de stater som har odlats av mystiker, munkar, helgon och yogis ― "tyst sinne" av Laika och Buddhas. Denna ökade medvetenhet ger oss tillgång till vår gudshjärna, så kallad för att den är aktiv under mystiska och andliga upplevelser. Även känd som prefrontalbarken är denna struktur delad i sitt fulla uttryck med valar och delfiner, även om hårdvaran finns i alla högre däggdjur. Det ligger i pannorna ovanför ögonbrynen. (Neandertalarna har varit kända som "låga bryn" eftersom de saknade denna hjärnenhet.)

Buddhistiska munkar som kommer in i samadhi-tillståndet (eller upplevelsen av enhet med allt liv) uppvisar neural aktivitet nästan uteslutande i denna region av hjärnan; Det har också visat sig att meditation utlöser dramatiska förändringar i regionens elektriska aktivitet. Gudshjärnan överskrider individualitet och söker enhet med allting, och det reglerar de aggressiva och rädsla impulserna från den limbiska hjärnan. För gudshjärnan är tiden flytande, springer bakåt och framåt som i drömmar.

Gudshjärnan förstår att medvetandet inte kan dö, och det gör att vi kan leva fria från rädsla. Lysande forskare, konstnärer, shamaner och mystiker har fått tillgång till dess förmågor att producera sitt bästa verk. Efter att ha återvänt från en sådan trance-resa 1797 noterade poeten Samuel Taylor Coleridge en av sina största dikter, "Kubla Khan." Mozart var känt för att ha kunnat höra en hel symfoni spela inuti hans huvud, och han var tvungen att arbeta rasande för att transkribera anteckningarna så fort han hörde dem.

Vid denna tidpunkt i historien är vår art i behov av nästa stora möjlighet som erbjuds av vår prefrontala cortex / gud-hjärna, vilket gör att vi kan underhålla den forntida uppfattningen om ett liv där alla varelser, och till och med livlösa materier, är sammankopplade som en del av ett fält av information och energi. Många individer tror att det mänskliga samhället faktiskt står på randen av detta betydelsefulla språng i medvetandet.

Shamanen förstår att evolution sker inom generationer. Vi har möjlighet att delta i evolutionen genom att ta det kvantesprånget till vem vi blir. Vi kan bli homo lysande under vår livstid. Detta är alltså vår största uppgift: att ta detta kvantesprång individuellt, för när vi gör det för oss själva gör vi det för hela planeten. Var och en av oss, när vi väljer sanning, när vi väljer ljus, när vi väljer en feminin teologi om samarbete och hållbarhet, förvandlar vi världen.

.Translate »