Ring oss nu kl
(+ 877) 892-9247 XNUMX XNUMX

or

Ring oss nu kl
(+ 877) 892-9247 XNUMX XNUMX

or
FÅ MER INFO

POLICY

Effektivt datum: Maj 25, 2018

Four Winds Society Inc ("oss", "vi" eller "vårt") driver http://thefourwinds.com/ webbplats ("tjänsten").

Denna sida informerar dig om vår policy om insamling, användning och avslöjande av personuppgifter när du använder vår Service och de val du har kopplat till den dataen.

Vi använder dina data för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelser som i våra villkor, tillgängliga från http://thefourwinds.com/

Definitioner

Service
Tjänsten är http://thefourwinds.com/ webbplats som drivs av Four Winds Society Inc

Personuppgifter
Personuppgifter betyder data om en levande individ som kan identifieras från dessa data (eller från den och andra uppgifter som vi antingen har eller kommer sannolikt att komma in i).

Användningsdata
Användningsdata är data som samlas automatiskt antingen genereras av användningen av Tjänsten eller från själva Tjänsteinfrastrukturen (till exempel varaktigheten för ett sidbesök).

Cookies
Cookies är små bitar av data lagrade på din enhet (dator eller mobilenhet).

Data Controller
Data Controller betyder den fysiska eller juridiska person som (antingen ensam eller gemensamt eller gemensamt med andra personer) bestämmer vilka syften och vilka sätt som personuppgifter ska behandlas.

I samband med denna sekretesspolicy är vi en datakontrollör av dina personuppgifter.

Dataprocessorer (eller tjänsteleverantörer)
Dataprocessor (eller Tjänsteleverantör) innebär en fysisk eller juridisk person som behandlar uppgifterna för datakontrollanten.

Vi kan använda olika tjänsteleverantörers tjänster för att behandla dina data mer effektivt.

Dataämne (eller Användare)
Data Subject är en levande individ som använder vår Service och är föremål för personuppgifter.

Insamling och användning

Vi samlar flera olika typer av information för olika ändamål för att tillhandahålla och förbättra vår service till dig.

Typer av data samlad

Personuppgifter

Medan vi använder vår tjänst kan vi fråga dig att ge oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig ("Personuppgifter"). Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

 • E-postadress
 • Förnamn och efternamn
 • Telefonnummer
 • Adress, Stat, Provins, Postnummer / Postnummer, Stad
 • Cookies och användningsdata

Vi kan använda dina personuppgifter för att kontakta dig med nyhetsbrev, marknadsföring eller reklammaterial och annan information som kan vara av intresse för dig. Du kan välja bort att ta emot några eller alla av dessa meddelanden från oss genom att följa länken "unsubscribe" eller instruktionerna i ett e-postmeddelande vi skickar.

Användningsdata

Vi kan också samla information om hur Tjänsten används och används ("Användningsdata"). Denna användningsdata kan innehålla information som datorns Internet Protocol-adress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsareversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, tiden som spenderas på dessa sidor, unik enhetsidentifierare och annan diagnostisk data.

Spåra kakedata

Vi använder cookies och liknande spårteknik för att spåra aktiviteten i vår service och hålla vissa uppgifter.

Cookies är filer med liten mängd data som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din enhet. Spårteknik som används är också beacons, tags och skript för att samla in och spåra information och förbättra och analysera vår tjänst.

Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan du dock inte använda vissa delar av vår Service.

Exempel på kakor vi använder:

 • Session Cookies. Vi använder Session Cookies för att använda vår service.
 • Preference Cookies. Vi använder Preference Cookies för att komma ihåg dina inställningar och olika inställningar.
 • Säkerhetskakor. Vi använder säkerhetskakor av säkerhetsskäl.

Användning av data

Four Winds Society Inc använder den insamlade informationen för olika ändamål:

 • Att tillhandahålla och behålla vår service
 • Att meddela dig om ändringar i vår tjänst
 • För att du ska kunna delta i interaktiva funktioner i vår tjänst när du väljer att göra det
 • För att ge kundsupport
 • Att samla analys eller värdefull information så att vi kan förbättra vår service
 • Att övervaka användningen av vår service
 • För att upptäcka, förebygga och ta itu med tekniska problem
 • För att ge dig nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra varor, tjänster och evenemang som vi erbjuder som liknar dem som du redan har köpt eller frågat om, om du inte har valt att inte ta emot sådan information

Rättslig grund för behandling av personuppgifter enligt generaldirektivet (GDPR)

Om du är från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA) beror Four Winds Society Inc rättslig grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy av de personuppgifter som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in dem.

Four Winds Society Inc kan behandla dina personuppgifter eftersom:

 • Vi behöver göra ett avtal med dig
 • Du har gett oss tillåtelse att göra det
 • Bearbetningen är i våra legitima intressen och det överstyrs inte av dina rättigheter
 • För betalningsändamål
 • Att följa lagen

Retention av data

Four Winds Society Inc behåller dina personuppgifter endast så länge som är nödvändigt för de syften som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och verkställa våra juridiska avtal och policyer.

Four Winds Society Inc kommer också att behålla användardata för interna analysändamål. Användningsdata bevaras vanligtvis under en kortare tidsperiod, förutom när dessa data används för att stärka säkerheten eller för att förbättra funktionen för vår tjänst, eller vi är juridiskt skyldiga att behålla denna information under längre tidsperioder.

Överföring av data

Din information, inklusive personuppgifter, kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där lagar om dataskydd kan skilja sig från dem som ligger inom din jurisdiktion.

Om du befinner dig utanför USA och väljer att ge information till oss, observera att vi överför data, inklusive personuppgifter, till USA och bearbetar det där.

Ditt samtycke till denna sekretesspolicy följt av din inlämning av sådan information representerar din överenskommelse om den överföringen.

Four Winds Society Inc kommer att vidta alla åtgärder som är rimligt nödvändiga för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna sekretesspolicy och ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns tillräckliga kontroller på plats inklusive säkerhet för dina uppgifter och annan personlig information.

Upplämnande av data

Upplysningar för lagförvaltning

Under vissa omständigheter kan Four Winds Society Inc begära att avslöja dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga begäranden från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Rättsliga krav

Four Winds Society Inc kan avslöja dina personuppgifter i god tro att sådana åtgärder är nödvändiga för att:

 • Att följa en lagstadgad skyldighet
 • För att skydda och försvara rättigheter eller egendom som tillhör Four Winds Society Inc
 • Förhindra eller utreda eventuella felaktigheter i samband med Tjänsten
 • För att skydda den personliga säkerheten hos användare av Tjänsten eller allmänheten
 • Att skydda mot juridisk ansvar

Säkerhet av data

Säkerheten för dina data är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod över Internet, eller metoden för elektronisk lagring är 100% säker. Medan vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera den absoluta säkerheten.

"Spåra inte" -signaler

Vi stöder inte Spåra inte ("DNT"). Spåra inte är en preferens du kan ställa in i din webbläsare för att informera webbplatser som du inte vill spåras.

Du kan aktivera eller inaktivera Spåra inte genom att besöka sidan Inställningar eller Inställningar i din webbläsare.

Dina skydd för personuppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation)

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter för dataskydd. Four Winds Society Inc syftar till att vidta rimliga åtgärder för att låta dig korrigera, ändra, radera eller begränsa användningen av dina personuppgifter.

Om du vill bli informerad om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att den ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande personuppgifter:

Rätten att komma åt, uppdatera eller ta bort den information vi har på dig. När det är möjligt kan du komma åt, uppdatera eller begära att du raderar dina personuppgifter direkt i avsnittet om kontoinställningar. Om du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta oss för att hjälpa dig.

Rätten till rättelse. Du har rätt att få din information åtgärdad om den informationen är felaktig eller ofullständig.

Rätten att invända. Du har rätt att invända mot vår behandling av dina personuppgifter.

Rätten till begränsning. Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av din personliga information.

Rätten till dataöverförbarhet. Du har rätt att få en kopia av den information vi har på dig i ett strukturerat, maskinläsbart och vanligt använd format.

Rätten att återkalla samtycke. Du har också rätten att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där Four Winds Society Inc förlitade sig på ditt samtycke för att behandla din personliga information.

Observera att vi kan fråga dig att verifiera din identitet innan du svarar på sådana förfrågningar.

Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om vår insamling och användning av dina personuppgifter. För mer information, vänligen kontakta din lokala dataskyddsmyndighet inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Tjänsteleverantörer

Vi kan använda tredjepartsföretag och privatpersoner för att underlätta vår Service ("Service Providers"), för att tillhandahålla Tjänsten på vår väg, att utföra servicerelaterade tjänster eller att hjälpa oss att analysera hur vår Service används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter på vår vägnar och är skyldiga att inte avslöja eller använda det för något annat syfte.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av vår tjänst.

Google Analytics

Google Analytics är en webbanalystjänst som erbjuds av Google som spårar och rapporterar webbplatsstrafik. Google använder data som samlas in för att spåra och övervaka användningen av vår service. Dessa uppgifter delas med andra Google-tjänster. Google kan använda de samlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Du kan välja bort att ha gjort din aktivitet på Tjänsten tillgänglig för Google Analytics genom att installera webbläsarens tillägg till Google Analytics. Tillägget hindrar Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js och dc.js) från att dela information med Google Analytics om besökaktivitet.

För mer information om Googles sekretesspraxis, besök webbplatsen för Googles sekretessvillkor: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Betalningar

Vi kan tillhandahålla betalade produkter och / eller tjänster inom Tjänsten. I så fall använder vi tredjepartstjänster för betalningsbehandling (t.ex. betalningsprocessorer).

Vi kommer inte att lagra eller samla in dina betalkortuppgifter. Den informationen tillhandahålls direkt till våra betalningsleverantörer från tredje part vars användning av din personliga information regleras av deras integritetspolicy. Dessa betalnings processorer följer de standarder som fastställs av PCI-DSS, som hanteras av PCI Security Standards Council, som är en gemensam ansträngning för varumärken som Visa, Mastercard, American Express och Discover. PCI-DSS-krav hjälper till att säkerställa säker hantering av betalningsinformation.

Betalingsprocessorerna vi jobbar med är:

Elavon

Deras sekretesspolicy kan ses på https://www.elavon.com/privacy-pledge.html

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk kommer du att styras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du granskar sekretesspolicyen för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicy eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barnens integritet

Vår service tar inte emot någon under 18s ålder ("Barn").

Vi samlar inte medvetet personligt identifierbar information från någon under 18s ålder. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi ​​blir medvetna om att vi har samlat personuppgifter från barn utan att verifiera föräldrars medgivande, tar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Vi kan uppdatera vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi meddelar dig om eventuella ändringar genom att skicka den nya sekretesspolicyn på den här sidan.

Vi meddelar dig via e-post och / eller ett framstående meddelande i vår Service innan förändringen blir effektiv och uppdaterar "effektiv datum" högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna sekretesspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna sekretesspolicy är effektiva när de publiceras på den här sidan.

Kontakt

Om du har några frågor om denna sekretesspolicy, kontakta oss:

Translate »